Uczestnicy projektu

 

Uczestnikami projektu będzie 195 osób (20 kobiet i 175 mężczyzn), pracowników wydelegowanych przez pracodawców z kadry pracowniczej mikro i małych z województwa podlaskiego, w tym:
- 100% Uczestników – 195 osób z mikro i małych przedsiębiorstw – 81 przedsiębiorstw;
- 60% Uczestników – 117 osób z mikro przedsiębiorstw – 59 mikro przedsiębiorstw;
- 40% Uczestników – 78 osób z małych przedsiębiorstw – 22 małe przedsiębiorstwa;
- 10% - 20 osób – 20 kobiet.

Osoby preferowane to:
- KOBIETY;

Rekrutacja:
Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:
- są pracownikami mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej;
- zostali wydelegowaniu do udziału w projekcie przez swoich pracodawców;
- mieszkają (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podlaskiego;
- przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki