O projekcie

 

Projekt "Wykwalifikowany pracownik – przyszłość przedsiębiorstwa" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.

Celem projektu jest podniesienie wartości rynkowej minimum 81 przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym 195 osób pracujących (20K) z branży budowlanej, z województwa podlaskiego w przeciągu 12 m-cy trwania projektu.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podlaskie.

Skierowany jest do 81 przedsiębiorstw sektora MŚP działających w branży budowlanej i ich 195 (20K,175M) pracowników z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego zgodnie z KC, w przypadku innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego).
W tym:
-100% przedsiębiorstw z sektora MŚP- mikro i małe przedsiębiorstwa;
-60% Uczestników – 117 osób z mikro przedsiębiorstw – 59 mikro przedsiębiorstw (średnio 2 osoby z przedsiębiorstwa);
-40% Uczestników – 78 osób z małych przedsiębiorstw – 22 małe przedsiębiorstwa (średnio 3,5* osoby z przedsiębiorstwa).

*Beneficjent zakłada iż z 1 małego przedsiębiorstwa mogą być 3 lub 4 osoby stąd, przyjął średnią 3,5osoby/małe przedsiębiorstwo)

Beneficjent wsparcie w ramach projektu w 100% kieruje do sektora MŚP (81 przedsiębiorstw) i pracowników mikro oraz małych przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Objęty jest regułami pomocy publicznej – pomoc de minimis.

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 28.02.2013

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki